ผลคะแนนเลือกตั้งแบบไม่เป็นทางการล่าสุด-เลือกตั้ง 2562

ผลการนับคะแนนล่าสุด

จากการรวมคะแนนทั้งหมด 35,532,647 คะแนน