ผลคะแนนเลือกตั้งแบบไม่เป็นทางการล่าสุด-เลือกตั้ง 2562

ผลการนับคะแนนล่าสุด

5 อันดับคะแนนมากที่สุด จากการรวมคะแนนทั้งหมด 35,532,647 คะแนน


ตรวจสอบผลคะแนน

ตรวจสอบคะแนน ส.ส. ในเขตเลือกตั้ง